ciasteczko, teksty z października 2011 roku

1 tekst z paździer­ni­ka 2011 ro­ku – auto­rem jest cias­teczko.

Zna­leźć szczęście u in­ne­go boku. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 października 2011, 23:25

ciasteczko

Próbuję zrozumieć świat

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

1 lutego 2015, 14:20wdech sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:19Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:07ciasteczko do­dał no­wy tek­st Życie - prze­rost for­my [...]