ciasteczko, teksty z listopada 2013 roku

3 teksty z lis­to­pada 2013 ro­ku – auto­rem jest cias­teczko.

Bo cza­sem trze­ba po pros­tu za­cisnąć zęby i po­mimo łez iść do przo­du. Zos­ta­wić przeszłość i stop­niowo uczyć się wybaczać. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 23 listopada 2013, 01:06

A głupia ja wciąż liczę na cud. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 listopada 2013, 16:09

Ma­gia tkwi w szczegółach, tych małych de­talach, o których często za­pomi­namy. Trze­ba pa­miętać dob­re chwi­le, te w których da­na oso­ba wy­wołała uśmiech na naszej twarzy, czy gdy tyl­ko złapała nas za rękę. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 listopada 2013, 13:20

ciasteczko

Próbuję zrozumieć świat

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

ciasteczko

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność

1 lutego 2015, 14:20wdech sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:19Bechemot666 sko­men­to­wał tek­st Życie - prze­rost for­my [...]

1 lutego 2015, 14:07ciasteczko do­dał no­wy tek­st Życie - prze­rost for­my [...]